Den gode sparring

Mange virksomheder har oplevet at det er blevet stadig sværere at få tingene til at hænge ordentligt sammen. Andre har måttet sige farvel til nøglemedarbejder og andre gode medarbejdere  på grund af krisen. Samlet set har det betydet at virksomhedernes ledelse i mange tilfælde står med en lang række problemstillinger, som det er blevet stadigt vanskeligere at få løst.

Når nøglemedarbejdere er væk, medarbejderstaben reduceret og der er skåret helt ind til benet, opstår let et vacum i ledelsen. Et vacum der skyldes manglende daglig sparring på de udfordringer, som man enten tidligere havde en mellemleder til at tage sig af, eller som andre medarbejdere kunne være med til at løse i kraft af en opbygget viden og tillid internt i virksomheden.

De nye tider med færre ansatte, ikke så mange mellemledere og et langt hårdere arbejdspres for at klare dagens forskellige gøremål, giver klart ledelsen i den enkelte virksomhed nogle store udfordringer og i mange tilfælde bliver strategisk tænkning og udvikling til ad hoc opgaver. Man har ikke kræfterne der skal til for at tænke lidt mere langsigtet og de korte mål der skal nås prioriterer hele tiden sig selv.

Står man som virksomhedesleder i den situation at hverdagen og ad hoc opgaver tager 100% af tiden og at der ofte må tages ekstra tid i brug for at nå alle opgaverne, kunne det måske være en god ide at investere lidt tid i en ekstern sparring. En god ekstern sparring kan ofte vise sig at give et meget hurtigt afkast i form af en bedre struktur, mere ro og en langt bedre udnyttelse af ressourcer. Får man som virksomhedsleder den rette sparring, vil det meget ofte resultere i et andet og bedre overblik over, hvor der skal sættes ind og med hvilke værktøjer. Den gode sparring kan også give andre langsigtede resultater i form af en klarere fokusering og dermed en bedre udnyttelse af de personlige kræfter der skal investeres, hvilket sammenlagt er med til at give en indre ro og dermed også tid til at arbejde med mere langsigtede mål.

Har du lyst til at høre mere om den gode sparring, er du meget velkommen til at kontakte virksomhedsrådgiveren for et uforpligtende møde. Send os gerne en mail på info@virkraad.dk eller ring til os på 7022 0866

0 kommentarer

Generationsskifte på den gode måde

Det er ikke altid let at få gjort tingene rigtigt - og slet ikke, hvis der er blandet følelser ind i det forretningsmæssige. Det kan være mere end vanskeligt som virksomhedsejer at skulle overlade driften til andre. Sørg for at forventningsafstemning mellem nuværende og kommende ejer er på plads!

Er der tale om en virksomhedsoverdragelse indenfor familens rammer, kan der være svært at få sagt de rigtige ting og endnu sværere at få sat nogle realistiske deadlines og klare aftaler mellem parterne.

Et generationsskifte er ofte en lang og vanskelig proces, som kræver mange personlige og familiemæsssige overvejelser.  Mange gange kan det være svært at få sagt tingene på den rigtige måde og følelserne fra både den nuværende ejer og den kommende ejer bliver udsat for et stort pres, fordi man mange gange er bange for at såre modparten. Alle vil hinanden det så godt som muligt og begrænser sig derfor til kun at sige det, man tror den anden vil høre. Jeg ved godt, at det er en grov karrikation af virkeligheden, for der findes bestemt også mange virksomheder, hvor snakken foregår åbent og åbenhjerteligt mellem den nuværene  ejer og den kommende ejer af virksomheden..

Uanset, hvor godt man taler sammen, kan der være emner som synes uoverskuelige, hvilket er helt naturligt. Skal man overvinde den situation, vil det i mange tilfælde være rigtigt at søge hjælp udefra, idet en sparringspartner eller konsulent kan være med til at nedbryde barrierer og skabe den fælles forståelse der er så vigtig for  at sikre virksomhedens fortsatte eksistens og ikke mindst både den nuværende og den fremtidige ejer.

Flere virksomheder har gode erfaringer med at bruge Virksomhedsrådgiveren som sparringspartner i forbindelse med generationsskifte. Det vigtigste for os er at skabe e situation, hvor der er en fælles forståelse af, at det er virksomhedens tarv der skal varetages på bedst mulig vis. 

Virksomhedsrådgiveren tilbyder et frit og uformelt møde om de muligheder, der kan være i at inddrage Virksomhedsrådgiveren som sparringspartner i forbindelse generationsskifte.

Står du overfor et generationsskifte i virksomheden som enten den tiltrædende eller den fratrædende part, opfordrer vi dig til at kontakte Bo Otterstrøm, der er partner i Virksomhedsrådgiveren, med henblik på et gratis uforbindende møde. Du kan ringe på 7022 0866 eller sende en mail til boo(a)virkraad.dk

0 kommentarer

Klar til mødet med banken

Er din virksomhed klar til mødet med banken?

Virksomheder har større behov end nogensinde før for at kunne overbevise bankerne om, at deres budgetter og planer holder vand og ikke udgør en større risiko for tab.

Mange virksomheder tænker i disse dage på, hvor og hvordan der skal skæres i omkostningerne. Mange har erkendt, at det mest af alt handler om at forberede sig på, at året 2009 bliver op ad bakke.

I forbindelse med en opfølgning overfor banken, vil det altid være en god ide at møde velforberedt! Har man den reviderede forretningsplan med, vil det vise en større troværdighed og helt sikkert også gøre forhandligerne om fremtidig kredit lettere. Har man allerede nu set, at der i virksomheden er problemer af større eller mindre art, gælder det om at få ryddet op i tide. Et godt råd er at få alle skeletterne ud af skabet, så man kan se frem mod lysere tider, fremfor at udskyde pinen til senere. Det er nu, man kan bruge finanskrisen som undskyldning for dårlige resultater. Når vi når længere hen i forløbet, vil virksomhederne blive målt på deres evne til at klare sig igennem de hårde tider og så vil det være smart ikke have ligene med i lasten som unødig ballast.

I forbindelse med tilpasning af virksomhederne, vil der være mange der vil få behov for at skulle skære i antallet af ansatte. Det er aldrig sjovt at skulle sige farvel til dygtige medarbejdere, men processen kan gennemføres mere eller mindre galant. Før denne process sættes i værk, vil det imidlertid være en god ide at undersøge om der kunne være andre muligheder for at tilpasse virksomheden til de markedet, således at en mulig krise kan blive afløst af nye muligheder!

En god sparringspartner 

Virksomhedsrådgiveren kan være en god sparringspartner, når virksomheden står overfor store udfordringer - både når det gælder forestående nedskæringer som når det gælder om at definere nye muligheder! Den daglige ledelse i virksomhederne har i mange tilfælde allerede ideerne til, hvad der kan gøres, men mangler tiden og ressourcerne til at få struktureret disse. Ved at benytte en professionel sparringspartner opnås der ofte store fordele i kraft af sparet tid, og tiden til at få en struktureret gennemgang vil være planlagt og sat i kalenderen, hvilket giver helt andre muligheder på både det personlige og på det forretningsmæssige plan til at få gjort tingene på den rigtige måde en gang for alle. En ekstern sparringspartner kan således være med til at give de muligheder der skal til, for at sikre virksomhedens fremtid på en fornuftig og konstruktiv måde.

Nødvendige omkostninger til markedsføring 

Mange virksomheder vil umiddelbart vælge at skære i marketingbudgettet for at udskyde de mere ubehagelige beslutninger som en reduktion i antallet af medarbejdere, men det vil som oftest svare til at tisse i bukserne for at holde sig varm. Besparelsen vil blive straffet senere hen, når kunderne bliver væk. Det er med andre ord vigtigt at holde fokus på rette sted, når der skal arbejdes med modeller for virksomhedens fremtid.

Worst case 

Virksomhederne skal blive bedre til at forklare sig. De skal kunne overbevise bankerne om, at de ikke er et sort hul, som der bare skal hældes penge ned i. Hvad går deres forretningsmodel ud på? Hvad er worst case? Hvordan er kundernes situation – kan de betale deres regninger? Noget af det mange gennem den seneste tid har erfaret er, at virksomheder går ned, fordi deres kunder pludselig ikke kan betale, hvad de skylder. Det betyder, at virksomhederne i endnu højere grad skal til at tænke i værdikæder. En engros virksomhed indenfor indenfor byggefaget skal med andre ord ikke vurderes ud fra branchen, men på hvem deres kunder er. Er de solide og har en fremadrettet strategi, så overlever engrosfirmaet også. Det samme er gældende for andre brancher.

Virksomhedsrådgiveren har for lang tid siden taget fat i et forretningsområde, som andre  konsulenthuse nok også snart skal vise sig at gribe, nemlig at skabe fokus på fremtiden og gøre virksomhederne klar til mødet med banken.

0 kommentarer

Køb af virksomhed

I disse tider med krise i finanssektoren og tydelige tegn på nedgang i økonomien er det værd at overveje at købe en virksomhed fremfor at starte på bunden som iværksætter.

Mange virksomheder står overfor et generationsskifte - men det er ikke altid så let at komme af med sin virksomhed på fornuftige vilkår. Omvendt er der mange der har lyst til at starte som selvstændige, men som ikke har det fornødne netværk og den indsigt der skal til for at kunne klare sig fornuftingt igennem.

Mange iværksættere må sande, at det at starte egne virksomhed kan være en det samme som at starte en problemfyldt tilværelse. Alt for mange har fuldt fokus på det, “at starte sit eget” fremfor at få skabt et overblik over, om der kunne være andre muligheder. I rigtig mange tilfælde vil det kunne svare sig at købe en igangværende virksomhed fremfor at skulle starte helt fra bunden. Ved at købe en virksomhed opnår man bl.a. den fordel at man allerede er kendt på markedet og har således allerede fra starten et potentiale at arbejde videre med. Og netop når der er krisetider, kan virksomheder købes til enddog meget rimelige priser!

Hvad enten man ønsker at starte sin egen virksomhed, købe en eksisterende eller står overfor et salg af virksomheden er det en god ide at tage en professionel rådgiver med på råd! Naturligvis kan ens egen revisor og advokat give en god vejledning på hver deres felt, men der kan være mange andre faktorer der også skal belyses før man kan foretage det optimale køb/salg af virksomheden. Virksomhedsrådgiveren er et godt bud på en sparringspartner i den forbindelse. Virksomhedsrådgiveren forstår, hvor vigtig den rigtige rådgivning er, og vil som udefrakommende kunne gennemskue faktorer som kan have vital betydning for, at man får foretaget den rigtige handel på de bedst mulige betingelser.

Kontakt Virksomhedsrådgiveren ApS hvis du står overfor køb eller salg af en virksomhed, så er du sikret en god og effektiv rådgivning. Det første møde koster kun en kop kaffe!

0 kommentarer

God sparring til ledelse og mellemledere

Mange virksomhedsledere og mellemledere står i dag overfor nye udfordringer, udfordringer som det kan være svært at forholde sig til, hvis ikke man har en god sparringpartner at drøfte udfordringerne med på fortrolig basis.

De fleste virksomheder har mange spørgsmål om mange forskellige emner. Det kan være spørgsmål om nye markeder, nye produkter, ændringer af virksomheden i forhold til de udfordringer som stilles i kraft af samfundsudviklingen, personalespørgsmål osv. Listen er bestemt ikke udtømmende, og der kommer stadig flere spørgsmål til. Mange virksomhedsledere har et godt og sundt netværk de kan sparre med, men der kan også være situationer, hvor man ønsker en neutral og udefrakommende sparringpartner som hurtigt kan sætte sig ind i den konkrete situation. En udefrakommende sparringpartner som vil kunne se på virksomheden og dens problemstillinger med friske øjne og som i mange tilfælde vil kunne være en langt bedre sparringpartner end tæt tilknyttet person, som i forvejen har dannet sig et indtryk af virksomheden og dermed måske også have et fastlåst billede af, hvilke muligheder der kan arbejdes med.

Uanset hvordan man vender og drejer det, er det et faktum at det kan være svært for ikke at sige umuligt at opnå det optimale uden en god sparring. Dette gælder i øvrigt også for de ansatte i virksomheden, herunder naturligvis alle mellemlederne.  

Når jeg tidligere har postuleret at mange vil kunne få den bedste sparring med en udefrakommende sparringpartner, vil jeg dog også gerne fastslå at en god sparring også kan være sparring med kolleger i hverdagen eller indenfor det nærmeste bekendtskab – denne form for sparring kan give et umiddelbart udbytte i form af bedre arbejdsklima og en højere grad af kreativitet end hvis hver enkelt medarbejder ”bare” passede sit job. Den interne sparring er vigtig for at fastholde nogle gode sociale relationer på arbejdspladsen.

For mange ledere og mellemledere kan en ekstern sparring være guld værd! Det er dog ikke hos alle virksomheder at man er klar over det potentiale der kan ligge i en god ekstern sparring – og nogen er måske lidt bange for at ”åbne døren for meget” af hensyn til f.eks. konkurrenceforhold og måske en ubevidst frygt for, hvad andre skulle mene om de problemstillinger, der nu engang er i ens virksomhed. En god og konstruktiv sparring vil kunne løse op for mange problemstillinger og vil kunne hjælpe til at komme vide på et konstruktivt og fornuftigt grundlag – forudsætningen er, at tilliden mellem parterne er i orden og at man udviser 100% loyalitet og åbenhed!  

Mange mellemledere ville kunne udvikle sig selv og dermed deres virksomhed langt bedre end de gør i dag, hvis de tør! Det kan være svært at gå til den øverste ledelse for at ”bede om lov” til at hyre en ekstern sparringpartner! Mange har langt lettere ved at formulere ønsker om deltagelse i kurser af forskellig art, fordi det umiddelbart kan sandsynliggøres at man her får et direkte brugbart værktøj i form af viden der kan omsættes direkte i virksomheden. Min påstand er, at der er mange mellemledere der vil kunne få et langt større udbytte af sparring – en sparring der kan udvikle den enkelte person og være med til at sikre motivation og samtidig vil give vedkommende nogle værktøjer der gør ham/hende i stand til langt bedre at kunne overskue problemstillinger samt at tage bedre hånd løsningen af dem.

Virksomhedsrådgiveren fungerer i dag som sparringpartner for ledelse og bestyrelse i virksomheder, men har også plads og mulighed for sparring med mellemledere i virksomhederne. Min anbefaling er, at hvis man som mellemleder går rundt med nogle uløste problemer, nogle formodninger om at tingene måske kunne gøre på en anderledes og bedre måde, men at man ikke lige kan se eller udtrykke hvordan, så skal man kontakte en professionel sparringpartner for at komme videre på en konstruktiv måde. Sparringpartneren kan i mange tilfælde hjælpe med at præsentere behovet og mulighederne for ledelsen og dermed være medvirkende til at skabe en bedre arbejdsplads.

2 kommentarer

Gør forarbejdet ordentligt

I Børsen den 2. juli 2008 var der en artikel der påpegede at kreditkrise, recessionssnak og usikkerhed om fremtiden i højere grad får bankerne til at afvise mindre virksomheder, der gerne vil låne penge. Du kan se selve artiklen her: Børsen 2/7-2008

Artklen påpeger at det er blevet sværere at låne penge og bl.a. Håndværksrådet har undersøgelser der peger på, at mere end hver tredie virksomhed der har brug for kapital føler, at kreditvilkårerne er blevet strammet mod sidste år, hvor det kun var ca. en sjettedel der følte at kreditgivningen var blevet strammere. 10,7% er således gået fra banken uden et lån mod 6% året før. Årsagen er, at bankerne kræver en bedre dokumentation på de projekter de skal låne penge til end før, fordi det er blevet sværere at drive virksomhed. Den manglende långivning betyder at væksten i virksomhederne bliver mindre og i sidste ende er med til at hæmme virksmhedernes vækst.

Han anbefaler virksomhederne at gøre ekstra meget ud af forarbejdet, inden de går i banken. Helt konkret betyder det, at de virksomheder som har forberedt sig ordentligt får lettere ved at skaffe kapital end de virksomheder som ikke formår at formulere sig på en måde der er forståelig for banker og andre finansielle kilder.

Virksomhedsrådgiveren er en god partner at have med, når der skal formulere forretningsplaner og når der skal arbejdes med udvikling i virksomhederne. Virksomhedsrådgiverene ved, hvordan tingene skal formuleres så bankerne forstår, hvilke muligheder der ligger i de projekter, som de bliver stillet overfor. Selvfølgelig kan der ikke gives garanti for, at banken også synes det er et godt projekt man præsenterer, men har man gjort arbejdet grundigt og fået de vigtigste ting med, kan man være sikker på, at det er lettere at komme med på bankernes liste over mulige projekter som skal støtttes med kreditter og lån.

Står din virksomhed med et projekt der skal finansieres, anbefaler vi at du kontakter Virksomhedsrådgiveren for at få hjælp til at komme videre med projektet og dets finansiering.

0 kommentarer

Gennemgang af virksomheden, en sikkerhed og et godt værktøj

I Frederiksborg Amts Avis var der den 27/6-2008 et indlæg på forsiden med titlen: Inkasso mod firmarådgivere

Historien  gik i korte træk ud på, at SKAT i Hovedstadsregionen indleder en inkasso-indsats over for 120 advokater, revisorer, ejendomsmæglere og virksomhedsrådgivere, som til sammen skylder mere end 25 millioner kroner i skat. De virksomheder det drejer sig om, lever af at rådgive om bl.a.  juridiske spørgsmål, revision, bogføring, ejendomshandel og skat.

Vi hos Virksomhedsrådgiveren er enige i, at det er uheldigt for branchen når den ikke kan leve op til de krav, som den selv rådgiver om. Vi kan kun håbe at SKAT’s indsats vil være med til at rydde op i en branche, hvor troværdighed og tillid må være de vigtigste nøgleord overfor kunder og offentlige myndigheder.

Som virksomhedsrådgiver er det af største betydning for os, at vi er med til at holde stien ren. Det ville ikke være troværdigt for os, hvis SKAT eller andre kunne påvise at vi ikke kunne sørge for at holde styr på vores egne ting, når vi som seriøse rådgivere skal hjælpe andre virksomheder med at få styr på organisation og økonomi.

Vi giver SKAT ret i, at en del af vores opgave som professionel virksomhedsrådgiver at rådgive omkring rettidig omhu, herunder naturligvis også det forkerte i at skylde i skatter og afgifter. Der er andre metoder til at få forbedret likviditeten!

Når SKAT nu har bebudet en udvidet kontrol med andre brancher (her og nu har SKAT sat sig for at gå efter vvs og elinstallation), kan vi kun anbefale de ansvarlige indenfor de forskellige brancher til at følge op på, om deres virksomheder har fået afregnet skatter og afgifter eller om de som øverste ledelse i virksomhederne sidder tilbage med risiko for personlige sagsanlæg som følge af mangelfuld ledelse og tilsidesætning af de kontrolmæssige opgaver der også bør være en fast rutine i virksomhederne.

Virksomhedsrådgiveren tilbyder en gennemgang af virksomheden, hvor der også kan blive sat fokus på afregning med det offentlige, således at det sikres at der ikke pludselig og uventet opstår en situation som er ansvarspådragende for bestyrelsen. Virksomhedsgennemgangen kan ofte resultere i nye og forbedrede ledelses- og rapporteringsværktøjer der både giver et bedre overblik over virksomheden og samtidig kan være med til at styrke virksomheden på mange forskellige måder.

Kontakt gerne Virksomhedsrådgiveren for et gratis og uforpligtende møde og hør mere om, hvad vi kan gøre for at styrke din/jeres virksomhed.

0 kommentarer

Kriseledelse og TurnAround

Vi kommer til at se flere kriser, end vi har gjort i de sidste mange år, hvor vi har haft højkonjunktur.

Kriser kan afværges og styres, således at virksomheden både får mulighed for at overleve og ikke mindst tilpasse sig de nye tider.

Ansvaret får at sikre virksomheden ligger til enhver tid hos virksomhedens øverste ledelse. Opdager ledelsen tegn på krise, bør den handle hurtigt og effektivt for at sikre virksomhedens overlevelse. Først skal der dannes et overblik over situationen - der skal foretages analyser af krisens omfang ogher er det vigtigt at vide, at det er sjældent at ledelsen kender det fulde omfang af krisen.

Det kan ofte være en enkelt episode, som kan være symptom på et større problem som der skal handles på her og nu. De første symptomer bør derfor tænde alarmklokkerne hos ledelsen, som også bør reagere hurtigt, for når først krisen er konstateret, kan den samlede virksomhed være truet på livet. Her er det vigtigt at vide, at hurtig hjælp er dobbelt hjælp, ligesom ved enhver anden form for førstehjælp.

Kort fortalt er der behov for en turnaround, når virksomhedens eksistens vil blive truet, hvis den fortsætter den nuværende kurs.

Turnaround’ens karakter vil afhænge af, hvor dyb krisen er i virksomheden: Er det en strategisk krise, hvor virksomheden satser forkert på markedet, produkter osv? Er det en indtjeningskrise forårsaget af forkerte satsninger? Er virksomheden nået ud i likviditetskrisen, hvor overlevelsesmulighederne er stærkt faldende?Hvad der skal gøres, afhænger af, hvor langt virksomheden er kommet ud. Desto mere likviditetspresset man er, desto færre frihedsgrader er der med strategien. I den situation bestemmer kreditorerne, hvad der kan gøres, og derfor gælder det om at korrigere strategien så tidligt som muligt, og vigtigst af alt, før det er for sent!

Det kan gøre ondt på gør det ondt på ledelse og direktion når der skal foretages en nødvendig turnaround - personale og omgivelser bliver berørt.

Det kan være en stor belastning at stå alene med problemerne. Og belastningen bliver ikke mindre af, at manøvrerummet i alvorlige kriser bliver reduceret dag for dag - både i form af likviditet, virksomhedens troværdighed overfor kunder og leverandører, tilliden til ledelsen.

Manglende handlekraft i ledelsen og manglende forandringsvilje i virksomheden kan ofte trække en krise i langdrag og i sidste ende forhindre en helbredelse. Det behøver ikke nødvendigvis at være et langvarigt forløb, der kan bringe en virksomhed på ret køl. I nogle tilfælde kan det klares på få måneder, men det kræver evnen til hurtigt at se og analysere problemstillingerne samt evnen og viljen til hurtigt og effektivt at få ændret i de forhold som trækker virksomheden nedad.

Ofte er løsningerne forbløffende enkle, når blot fokus er på plads.

Virksomhedsrådgiveren er her en god sparringpartner - både til at skabe overblikket, få sat det rigtige fokus samt til at bistå med de elementer der sikrer en god og holdbar turnaround.

Der er mange fordele ved at benytte Virksomhedsrådgiveren i krisesituationer og turnarounds.

For det første får man en uvildig rådgiver med på banen - en rådgiver som både kan og tør gå helt ind i organisationen for at påpege løsningsmuligheder.

For det andet får man den nødvendige ballast til at foretage de nødvendige skridt til løsning af problemerne og ikke mindst får man en lang række gode værktøjer der kan bruges til at sikre mod fremtidige kriser.

Kontakt Virksomhedsrådgiveren før det er for sent!

Allerede når de første symptomer opdages, skal der handles - der skal vælges en strategi som kan give tillid hos investorer og troværdighed hos medarbejderne i kraft af visioner for, hvordan virksomheden vil være styrket efter den nødvendige kur.

Virksomhedsrådgiveren hjælper med at sikre en god og effektiv information.

Informationsplanen er på mange måder rygraden i hele gennemførelsen.

En tommelfingerregel siger, at du skal gætte på behovet for information og gange med ti.

Det, der er selvfølgeligt for ledelsen, er ofte ukendt for alle andre.

De vigtigste principper er: Vær ærlig om krisen og dine planer. Du får brug for hele din troværdighed, og den holder ikke til udenomssnak. Vis positive resultater i en fart. Først når du kan dokumentere resultater, giver programmet mening også for andre end dig selv.

Ring til Virksomhedsrådgiveren og få et uforpligtende gratis møde - det er første skridt når der skal tages action på en sikring af fremtiden for virksomheden der har opdaget de første symptomer på krise.

0 kommentarer

Få en professionel bestyrelse

Virksomhedsrådgiveren er god til at yde assistance i forbindelse med bestyrelsesarbejde og hjælper gerne med at finde og sammensætte en effektiv bestyrelse

Når virksomheden har behov for at udvikle og evt. udvide bestyrelsen, er Virksomhedsrådgiveren klar til at finde de rigtige personer med de rigtige kompetencer og kan for en kortere eller længere periode stille de rigtige kræfter til rådighed.

Virksomhedsrådgiveren har mange potentielle bestyrelsesmedlemmer i netværket, og kan i de fleste tilfælde hurtigt finde den helt rigtige profil til virksomhedens ledelse.

0 kommentarer

Strategiske ressourcer

Virksomhedsrådgiveren vil være med til at sikre at virksomheden får realiseret sine mål.

Virksomhedsrådgiverens virksomhedsrådgiver finder og udnytter de strategiske ressourcer, som mange mindre og mellemstore virksomheder ikke selv har fokus på i dagligdagen, og som virksomheden kan have svært ved at finde på grund af ressourcemangel.

Virksomhedsrådgiverens virksomhedsrådgiver har de nødvendige ressourcer til at beskrive mulighederne på en operationel måde. Virksomhedsrådgiverens virksomhedsrådgiver gør i samarbejde med virksomheden de forskellige mål operationelle og målene opnåelige.

Der fokuseres også på de områder, hvor omkostningerne ofte viser sig at være større end indtjeningen. Hermed giver virksomhedsrdgivningen virksomheden et objektivt beslutningsgrundlag for eventuelle besparelses- og indtjeningsmuligheder og for dermed også at sikre den fremtidige drift.

0 kommentarer